Bel: 0341 - 820 004

Drijfveren in kaart gebracht door 8 waardesystemen

De theoretische onderbouwing van Energy Drives® is gebaseerd op het jarenlange onderzoek en het systeem van grondlegger Prof. Dr. Graves. Hij ontwikkelde een systeem waarbij de drijfveren van mensen in kaart worden gebracht, genaamd Spiral Dynamics.

Graves stelde acht waardesystemen vast. Een waardesysteem, ofwel drijfverensysteem, is een beeld wat iemand heeft van de wereld met daaraan gekoppelde overtuigingen. Wanneer de wereld voor iemand wijzigt, ontwikkelt die persoon ook een ander waardesysteem. Dit laatste is afhankelijk van zijn/haar neurologisch systeem. Mensen kunnen meerdere waardesystemen in zich hebben.

De waardesystemen zijn essentieel voor het begrijpen van menselijk functioneren. Ze zijn ook meetbaar. Waardesystemen zijn de echte drijfveren van mensen. Door deze te meten, worden gedrag en functioneren op een genuanceerde manier inzichtelijk.

Don Beck en Chris Cowan hebben als leerlingen van grondlegger Prof. Dr. Graves zijn theorie verder uitgewerkt en gevisualiseerd in een kleurrijk, praktisch toepasbaar model. Het model en de kleuren worden ook binnen Energy Drives® gebruikt.

Drijfveren in kaart gebracht door 8 waardesystemen
SHARES
FacebookShareTwitterTweet