Bel: 0341 - 820 004

Energy Drives®

Mensen en daardoor ook teams en organisaties hebben zo hun eigen denkpatronen en gewoonten. Het voorkeursgedrag dat mensen vertonen, kan voor een groot deel verklaard worden door drijfveren. Datgene wat je drijft, bepaalt hoe je functioneert en voorspelt je gedrag en motivatie om dingen wel of juist niet te doen.

Inzicht in drijfveren

Energy Drives® maakt drijfveren inzichtelijk met zeven kleuren, gebaseerd op het gedachtegoed van Graves en Spiral Dynamics. De kleuren zijn te vergelijken met de bril waardoor je naar de wereld kijkt. Iedereen beleeft daardoor zijn eigen werkelijkheid. Deze werkelijkheid is niet goed of fout, maar geeft aan waar iemand energie van krijgt of energie op verliest.

Praktische resultaten

Anders dan een andere drijfverentest brengt Energy Drives® per kleur een nuancering aan, waardoor er meer diepgang ontstaat en de resultaten praktisch toepasbaar zijn, zonder etiketten te plakken en te vervallen in algemeenheden. Daarnaast ligt de kracht van Energy Drives® in de professionele onderbouwing van gelicenseerde partners die de scan aanbieden. In plaats van een standaardrapportage is een persoonlijke toelichting de norm, in nauwe samenhang met de vraagstelling.

Naast de drijfverentest, geven wij ook workshops op het gebied van management development, licentiepartnertraining, matching assessment, teamontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, ontwikkelassessment en effectief samenwerken.

 

SHARES
FacebookShareTwitterTweet